16/07/2024 00:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tản Đà cốc tử

Tác giả: Tú Mỡ - Hồ Trọng Hiếu

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/06/2008 06:45

 

(Gửi bác Hiếu, Tản Đà)

Nghe đồn bác Hiếu Tản Đà
Mở hàng lý số tỉnh Hà nay mai
Chừng bác thấy lắm ngài “Lốc Cốc”
Chỉ chuyên môn nói dóc ăn tiền
Tán hươu tán vượn huyên thiên
Nói thánh nói tướng như tiên như thần
Nghề bẻm mép kiếm ăn cũng dễ
Chẳng khổ như cái nghệ làm văn
Lao tâm trí, tổn tinh thần
Nhà thơ vắt óc tìm vần gọi câu
Lắm lúc bí gan rầu ruột thắt
Thức thâu đêm mỏi mắt phờ râu!
Nhọc nhằn ai biết công đâu
Để cho thiên hạ giải sầu mua vui
Nghề thơ chẳng đủ nuôi thi sĩ
Nên bạn tôi phải nghĩ đường xoay
Nhà nho chữ tốt văn hay
Thời khoa lý số hẳn tay cũng tài
Vả xưa đã dùi mài Kinh Dịch
Báo An Nam chú thích tinh tường
Ngày nay đoán việc âm dương
Hẳn không bố phượu như phường ba hoa
Nào hãy đến Tản Đà Cốc Tử
Quẻ càn khôn hỏi thử xem sao
Xem tài thầy thấp hay cao
Mười câu hoạ có câu nào sai chăng?
Dù thầy có tán trăng tán cuội
Nghe nhà thơ lời nói văn hoa
Nhất khi rượu đã khề khà
Tán đâu ra đấy đậm đà có duyên
Thời khách mất đồng tiền đặt quẻ
Cũng vui tai và sẽ vừa lòng
Nhưng xin thầy chớ “nói ngông”!
Nguyên năm 1936, Tản Đà có đăng bài thơ Hà Lạc lý số trên báo Ngày nay để quảng cáo cho dịch vụ xem bói của mình. Sau đó, Tú Mỡ đã cho đăng bài thơ này, cũng trên báo Ngày nay, để chế giễu Tàn Đà. Bài thơ này sau cũng được Tản Đà hoạ lại bằng bài Hoạ lại bài “Tản Đà cốc tử” của ông Hiếu, Tú Mỡ đăng trên báo Ngày nay năm 1938.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tú Mỡ » Tản Đà cốc tử