02/12/2022 13:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam triều
南朝

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 05/04/2009 19:46

 

Nguyên tác

地險悠悠天險長,
金陵王氣應瑤光。
休誇此地分天下,
只得徐妃半面妝。

Phiên âm

Địa hiểm du du thiên hiểm trường,
Kim Lăng vương khí ứng dao quang.
Hưu khoa thử địa phân thiên hạ,
Chỉ đắc Từ phi[1] bán diện trang.

Dịch nghĩa

Địa thế hiểm trở lại có sông Trường Giang phân cách,
Kinh đô Kim Lăng lại có khí thiêng lập vương nghiệp.
Chẳng cần có đất đai hiểm trở mới chia đôi thiên hạ được,
Mà chỉ cần có Từ phi trang điểm nửa mặt.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Vượng khí Kim Lăng như Bắc đẩu
Đất trời hiểm trở vững sơn hà
Chớ khoe đất ấy giành thiên hạ
Chỉ được Từ phi nửa mặt hoa
Sau đời Tam Quốc, nhà Tấn thống nhất được Trung Hoa năm 265, nhưng chỉ 52 năm sau, những phiên tộc nổi lên ở phía bắc, dồn nhà Tấn về phương nam, lập ra chính quyền mới ở phương bắc. Trung Hoa lại bị chia đôi thành Nam triều và Bắc triều. Nhà Tuỳ thống nhất lại Trung Hoa năm 581. Sáu triều đại kế tiếp nhau ở Nam triều đều đóng đô ở Kim Lăng, nay là thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.

Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 1), NXB Giáo dục, 2002
[1] Phi tần của vua Lương Nguyên Đế, dung nhan đã xấu xí, vua gặp nàng lại chỉ trang điểm có một nửa khuôn mặt. Tác giả ngụ ý Lương Nguyên Đế có Từ phi xấu xí, không ham sắc dục, nên đủ sức chia đôi thiên hạ với Bắc triều, vua Đường có Dương Quý Phi đẹp tuyệt trần nên sinh ra loạn An Lộc Sơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Nam triều