24/10/2021 18:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thao thức (II)

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 22:30

 

Nhà tre, đố nứa, cột vầu
Dẫu vắng người thân, chẳng luỵ cầu.

Sống thẳng lưng
Hát bài ca tự chọn
Dư hương đọng mãi mai sau...

Giỡn trăng ngà, cợt nắng sương
Giọt máu hồng hoà thơ phổ nhạc
Đêm thao thức cùng câu hỏi
Tự trả lời với chính lòng ta.
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Thao thức (II)