03/12/2022 16:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn theo thuở, ở theo thì

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2019 22:56

 

Ăn theo thuở, ở theo thì.
Câu này nói ăn ở phải tuỳ hoàn cảnh mà thực hiện.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ăn theo thuở, ở theo thì