16/08/2022 04:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sống vội
Carpe diem

Tác giả: William Shakespeare

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 11/08/2021 08:07

 

Nguyên tác

O mistress mine, where are you roaming?
O stay and hear! your true-love’s coming
That can sing both high and low;
Trip no further, pretty sweeting,
Journey’s end in lovers’ meeting—
Every wise man’s son doth know.

What is love? ‘tis not hereafter;
Present mirth hath present laughter;
What’s to come is still unsure:
In delay there lies no plenty,—
Then come kiss me, sweet and twenty,
Youth’s a stuff will not endure.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Em về đâu đó, hỡi tình nhân?
Ở lại để nghe! tình hiện thân
Cất cao tiếng hát trầm và bổng;
Đừng rời xa nữa, nhé tình nhân,
Gặp gỡ yêu nhau kết hành trình—
Mọi nhà thông thái đều tường minh.

Tình yêu là gì? sau chưa biết;
Hiện tại bên nhau hãy cười tình;
Điều gì sẽ đến thì chưa hiểu:
Chớ giữ làm chi dối gian nhiều, -
Hôn anh, vị ngọt hai mươi tuổi,
Tuổi trẻ đời cho chẳng bao nhiêu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » William Shakespeare » Sống vội