19/01/2021 16:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắc thuộc lần thứ nhất

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 29/07/2010 17:58

 

Giao Chỉ bộ – đổi tên ra
Chia thành chín quận để mà giềng cương
Nhân dân kẻ giữ lòng thương
Nhuộm răng tìm đường ẩn chốn rừng sâu
Rèn đao, đọc sách chờ sau
Kẻ thì học ngoại cho sâu, đợi thành
Lòng người tự chủ là hành
Trước giúp Triệu trước tung hoành một phương
Lấy Bắc phương trị Bắc phương
Chỉ là nước nhỏ sao đương đại trào
Bây giờ lại ẩn chí cao
Lấy đau khổ để luyện vào lòng kiên
Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Bắc thuộc lần thứ nhất