20/09/2020 04:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em như cây quế giữa đồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/10/2015 17:54

 

Em như cây quế giữa đồng,
Để cho cú đậu cực lòng quế thay.
Bao giờ cho cú nó bay,
Tiên ngồi gốc quế, quế nay bằng lòng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em như cây quế giữa đồng