26/09/2021 06:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Trần quân tòng trung thu đối nguyệt
和陳君從中秋對月

Tác giả: Trần Cao - 陳高

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/12/2018 16:34

 

Nguyên tác

海風吹月上江頭,
碧落沉沉白露秋。
對酒何人開綺席,
題詩有客在江樓。
一天星斗光全沒,
萬古江山影不收。
極目南溟仙島近,
乘槎欲放釣鰲鉤。

Phiên âm

Hải phong xuy nguyệt thướng giang đầu,
Bích lạc trầm trầm bạch lộ thu.
Đối tửu hà nhân khai khởi tịch,
Đề thi hữu khách tại giang lâu.
Nhất thiên tinh đẩu quang toàn một,
Vạn cổ sơn hà cảnh bất thu.
Cực mục nam minh tiên đảo cận,
Thừa xà[1] dục phóng điếu ngao[2] câu.

Dịch nghĩa

Gió biển thổi trăng lên đầu sông
Trời in đáy nước sương thu buông trắng
Uống rượu với nhau ai đã rải chiếu hoa
Đề thơ có khác ở lầu bên sông
Đầy trời sao rồi lặn hết
Muôn thuở núi sông hình ảnh vẫn nguyên
Ngút tầm mắt về biển nam có đảo tiên gần đó
Cưỡi bè muốn buông câu để câu cá ngao

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Bên sông gió biển đẩy trăng cao
Sương trắng trời thu đáy nước chao
Chuốc rượu là ai đà rải chiếu
Đề thơ có khách ở bên lầu
Một trời tinh tú dần tàn hết
Muôn thuở non sông chẳng đổi nào
Tiên đảo biển nam tầm mắt ngút
Trên bè cần muốn rủ câu ngao
[1] Bác vật chí chép có người đi bè lên Thiên Hà.
[2] Liệt tử chép: “Phía đông Bột Hải có năm quả núi, trời sai 15 con cá ngao dùng đầu đội. Ở nước Long Bá có người khổng lồ, một lần câu được sáu con cá ngao, nên hai quả núi Đại Dư, Viên Kiều chìm trong biển.” Người sau phần nhiều dùng việc này để chỉ việc làm hào hùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Cao » Hoạ Trần quân tòng trung thu đối nguyệt