07/08/2020 16:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm đề

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Đường luật; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 07:35

 

Hoa tàn bởi nỗi dáng hoa xinh
Nguyện đúc thành thơ ướp xác mình
Bút tích ngân vang hồi uổng tử
Thi đàn lắng vọng khúc dư sinh
Oan đâu dễ xóa màu thanh bạch
Họa vẫn khôn mờ chất khiết tinh
Biết có còn ai thương xót cảnh
Hoa tàn bởi nỗi dáng hoa xinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Cảm đề