07/12/2021 22:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối tuyết hữu cảm
對雪有感

Tác giả: Nghê Nhạc - 倪岳

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2019 22:03

 

Nguyên tác

慈母恩深不可追,
嚴親猶隔大江隈。
獨憐灑泣東風里,
惟有孤腸日九回。
三十光陰猶冉冉,
尋常心事亦勞勞。
叮嚀說與檐頭雪,
休逐東風上鬢毛。

Phiên âm

Từ mẫu ân thâm bất khả truy,
Nghiêm thân do cách đại giang ôi.
Độc liên sái khấp đông phong lý,
Duy hữu cô tràng nhật cửu hồi.
Tam thập quang âm do nhiễm nhiễm,
Tầm thường tâm sự diệc lao lao.
Đinh ninh thuyết dữ diêm đầu tuyết,
Hưu trục đông phong thượng mấn mao.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ơn sâu từ mẫu khó tìm,
Nghiêm đường còn cách đoạn vòng bên sông.
Lệ trào đổ xuống gió đông,
Ruột đơn chín khúc chất chồng ngổn ngang.
Mịt mờ ba chục niên quang,
Bình thường tâm sự miên mang ưu phiền.
Nói cùng tuyết ở trên hiên,
Đừng theo gió đổ ngả nghiêng trắng đầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nghê Nhạc » Đối tuyết hữu cảm