03/07/2022 06:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư ly 1
魚麗 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 16:14

 

Nguyên tác

魚麗於罶,
鲿鯊。
君子有酒,
旨且多。

Phiên âm

Ngư ly vu lựu,
Thường sa.
Quân tử hữu tửu,
Chỉ thả đa.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cá vào đó, cá lội qua
Ấy toàn những loại cá sa cá thường
Chủ nhân có rượu sẵn sàng
Đã nhiều đầy đủ lại càng thơm ngon
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

Đây là ca nhạc thông dụng trong khi yến tiệc. Nói những món ăn dâng lên rất ngon và nhiều là để thấy lòng ân cần lễ phép của chủ nhân để đãi tân khách.

Hoặc nói chương này thuộc phú. Hai chương sau cũng phỏng theo đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Ngư ly 1