25/02/2021 13:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh nội nhân trú miên
詠內人晝眠

Tác giả: Tiêu Cương - 蕭綱

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi hongha83 vào 16/04/2010 19:35

 

Nguyên tác

北窗聊就枕,
南簷日未斜。
攀鉤落綺障,
插淚舉琵琶。
夢笑開嬌靨,
眠鬟壓落花。
簞文生玉腕,
香汗浸紅紗。
夫婿恆相伴,
莫誤是倡家。

Phiên âm

Bắc song liêu tựu chẩm,
Nam thiềm nhật vị tà.
Phan câu lạc ỷ chướng,
Sáp lệ cử tỳ bà.
Mộng tiếu khai kiều yếp,
Miên hoàn áp lạc hoa.
Đạm văn sinh ngọc oản,
Hương hãn tẩm hồng sa.
Phu tế hằng tương bạn,
Mạc ngộ thị xướng gia.

Bản dịch của Phạm Công Đạt

Bắc song buồn nằm nghỉ
Chiều chưa xuống nam hiên
Đưa tay móc màn xuống
Vặn tỳ bà đưa lên
Mộng cười lúm đồng tiền
Búi tóc đè hoa rơi
Chiếu tre nâng tay ngọc
Mồ hôi thấm lụa tươi
Chồng luôn ở bên cạnh
Đừng lầm chốn ăn chơi
Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiêu Cương » Vịnh nội nhân trú miên