11/04/2021 17:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Báo động

Tác giả: Bùi Minh Quốc

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 12/02/2006 05:36

 

Tiếng thơ ai hiu hắt
Suốt đêm ngày sầu than
Nhiễm hồn ai èo oặt
Tuổi xuân sớm lụi tàn
Nghe âm âm trời đất
Thơ ngũ liên đổ dồn
Căn bệnh AIDS tâm hồn
Ðang giết mòn dân tộc!
(1997)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Minh Quốc » Báo động