03/02/2023 11:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Râu. Tụng ca triết lý
Усы. Философическая ода

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 23/11/2022 19:53

 

Nguyên tác

Глаза скосив на ус кудрявый,
Гусар с улыбкой величавой
На палец завитки мотал;
Мудрец с обритой бородою,
Качая тихо головою,
Со вздохом усачу сказал:

«Гусар! всё тленно под луною;
Как волны следом за волною,
Проходят царства и века.
Скажи, где стены Вавилона?
Где драмы тощие Клеона?
Умчала всё времен река.

За уши ус твой закрученный,
Вином и ромом окропленный,
Гордится юной красотой,
Не знает бритвы; выписною
Он вечно лоснится сурьмою,
Расправлен гребнем и рукой. —

Чтобы не смять уса лихого,
Ты к ночи одою Хвостова
Его тихонько обвернешь,
В подушку носом лечь не смеешь,
И в крепком сне его лелеешь,
И утром вновь его завьешь. —

На долгих ужинах веселых,
В кругу гусаров поседелых
И черноусых удальцов,
Веселый гость, любовник пылкий,
За чье здоровье бьешь бутылки?
Коня, красавиц и усов.

Сраженья страшный час настанет,
В ряды ядро со треском грянет;
А ты, над ухарским седлом,
Рассудка, памяти не тратишь:
Сперва кудрявый ус ухватишь,
А саблю верную потом.

Окованный волшебной силой,
Наедине с красоткой милой
Ты маешься — одной рукой,
В восторгах неги сладострастной,
Блуждаешь по груди прекрасной,
А грозный ус крутишь другой.

Гордись, гусар! но помни вечно,
Что всё на свете скоротечно —
Летят губительны часы,
Румяны щеки пожелтеют,
И черны кудри поседеют,
И старость выщиплет усы».

Bản dịch của Lê Đức Thụ

Mắt nhìn xuống bộ râu xoắn quăn
Người lính kỵ mỉm cười oai vệ
Tay vân vê hàng ria mép xoăn
Còn hiền triết râu cằm nhẵn nhụi
Khẽ lắc lắc mái đầu đã hói
Than thở cùng kỵ sĩ râu quăn

“Râu anh quăn tới tận mang tai
Có rượu vang và rum chăm tưới
Tự hào thay tuổi trẻ điển trai
Bàn cạo không bao giờ biết tới
Râu luôn bóng chất antimon
Được bàn tay chải chuốt như lược

Tự hào đi nhưng nhớ điều này
Trên đời rồi qua đi tất cả
Giờ huỷ diệt rồi sẽ đến ngay
Má hồng tàn là giờ phai nhạt
Tóc đen quăn cũng thành ra bạc
Râu như cước ở tuổi già nua”
1816
Bản dịch thiếu một số đoạn.

Nguồn: Thơ tình A. Pushkin và S. Esenin, Lê Đức Thụ dịch, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » Râu. Tụng ca triết lý