09/08/2020 19:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Muốn may thì phải có kim

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 11:08

 

Muốn may thì phải có kim,
Muốn hay thì ắt phải tìm người xưa.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Muốn may thì phải có kim