22/01/2022 15:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối tửu ức Hạ Giám kỳ 1
對酒憶賀監其一

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 15:40

 

Nguyên tác

四明有狂客,
風流賀季真。
長安一相見,
呼我謫仙人。
昔好杯中物,
翻為松下塵。
金龜換酒處,
卻憶淚沾巾。

Phiên âm

Tứ Minh hữu cuồng khách,
Phong lưu Hạ Quý Chân.
Trường An nhất tương kiến,
Hô ngã trích tiên nhân.
Tích hảo bôi trung vật,
Phiên vi tùng hạ trần.
Kim Quy hoán tửu xứ,
Khước ức lệ triêm cân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tứ Minh một khách rất cuồng
Quý Chân họ Hạ gia môn anh hào
Trường An gặp mặt lần đầu
Kêu mình là trích tiên ôi thân tình
Nhớ xưa rượu trĩu chén xinh
Giờ tan thành bụi quẩn quanh đám tùng
Kim Quy đổi rượu bao lần
Nay nghe nước mắt ướt dần khăn tay
(Năm 747)

Hạ Giám tức Hạ Tri Chương, tự Quý Chân, vì làm tân khách của thái tử, chức bí thư giám, nên được gọi là Hạ Giám.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Đối tửu ức Hạ Giám kỳ 1