05/10/2023 00:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài Ngô Trung Phùng tú tài
懷吳中馮秀才

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/02/2014 18:27

 

Nguyên tác

長州苑外草蕭蕭,
卻算遊程歲月遙。
唯有別時今不忘,
暮煙秋雨過楓橋。

Phiên âm

Trường Châu uyển ngoại thảo tiêu tiêu,
Khước toán du trình tuế nguyệt dao.
Duy hữu biệt thì kim bất vong,
Mộ yên thu vũ quá phong kiều.

Dịch nghĩa

Lúc chia tay ở vườn Trường Châu, cỏ lao xao,
Kể về thời gian thì chuyến đi chơi đã xa vời rồi.
Duy có không gian lúc chia tay thì không thể quên:
Sương chiều và mưa thu rơi trên cầu có hàng cây phong.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ lao xao bên Trường Châu uyển
Tính thời gian ly biệt đã xa
Nhưng không gian vẫn chưa nhoà
Nhớ chiều sương khói, mưa sa bên cầu
Ngô Trung là tên khác của Ngô Quận đời Đường, nay là huyện Giang Châu, tỉnh Giang Tô.
Có bản ghi tác giả bài này là Trương Hựu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Hoài Ngô Trung Phùng tú tài