05/08/2020 08:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió đưa trăng, là trăng không đưa gió

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2016 17:34

 

Gió đưa trăng, là trăng không đưa gió,
Quạt nọ đưa đèn, đèn có đưa ai.
Lời thị phi, gác để ngoài tai,
Đừng đem vô dạ mà sai lời nguyền.
Dần dà bóng ngả trăng nghiêng,
Trăm vui về bạn, ngàn phiền về ta.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió đưa trăng, là trăng không đưa gió