02/03/2021 17:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạ trì xuân
謝池春

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 23:36

 

Nguyên tác

壯歲從戎,
曾是氣吞殘虜。
陣雲高、
狼煙夜舉。
朱顏青鬢,
擁雕戈西戍,
笑儒冠自來多誤!

功名夢斷,
卻泛扁舟吳楚。
漫悲歌、
傷懷弔古。
煙波無際,
望秦關何處?
歎流年又成虛度!

Phiên âm

Tráng tuế tòng nhung,
Tằng thị khí thôn tàn lỗ.
Trận vân cao,
Lang yên dạ cử.
Châu nhan thanh mấn,
Ủng điêu qua tây thú,
Tiếu nho quan tự lai đa ngộ!

Công danh mộng đoạn,
Khước phiếm thiên chu ngô sở.
Mạn bi ca,
Thương hoài điếu cổ.
Yên ba vô tế,
Vọng tần quan hà xứ?
Thán lưu niên hựu thành hư độ!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Tạ trì xuân