24/10/2021 02:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Niệm nô kiều - Trung thu
念奴嬌-中秋

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 29/01/2008 18:11

 

Nguyên tác

憑高眺遠,
見長空,
萬里雲無留跡。
桂魄飛來,
光射處,
冷浸一天秋碧。
玉宇瓊樓,
乘鸞來去,
人在清涼國。
江山如畫,
望中煙樹歷歷。

我醉拍手狂歌,
舉杯邀月,
對影成三客。
起舞徘徊風露下,
今夕不知何夕!
便欲乘風,
翻然歸去,
何用騎鵬翼。
水晶宮裡,
一聲吹斷橫笛。

Phiên âm

Bằng cao diểu viễn,
Kiến trường không,
Vạn lý vân vô lưu tích.
Quế phách[1] phi lai,
Quang xạ xứ,
Lãnh tẩm nhất thiên thu bích.
Ngọc vũ quỳnh lâu,
Thừa loan lai khứ,
Nhân tại thanh lương quốc.
Giang sơn như hoạ,
Vọng trung yên thụ lịch lịch.

Ngã tuý phách thủ cuồng ca,
Cử bôi yêu nguyệt,
Đối ảnh thành tam khách.[2]
Khởi vũ bồi hồi phong lộ hạ,
Kim tịch bất tri hà tịch!
Tiện dục thừa phong,
Phiên nhiên quy khứ,
Hà dụng kỵ bằng dực.
Thuỷ tinh cung[3] lý,
Nhất thanh xuy đoạn hoành địch.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Tầm cao phóng mắt,
Khoảng bao la,
Muôn dặm mây không gợn vết.
Vành trăng nhô lên,
Tia sáng chiếu,
Lạnh thấm một trồi thu biếc.
Điện ngọc lầu quỳnh,
Cưỡi loan qua lại,
Người ở nơi trong mát.
Non sông như vẽ,
Trông rõ hàng cây khói lạt.

Ta say vỗ nhịp hát ngao,
Nâng chén mời trăng,
Với bóng thành ba khách.
Dưới gió sương dậy múa bồi hồi,
Đêm nay đêm gì chẳng biết.
Muốn nhân cơn gió,
Phơi phới bay đi,
Cưỡi cánh bằng chi thiết.
Trên cung thuỷ tinh,
Tiếng thổi vang lên ống địch.
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
[1] Mặt trăng. Trong truyền thuyết, trên mặt trăng có cây quế cao năm trăm trượng.
[2] Thơ Lý Bạch: "Cử bôi yêu minh nguyệt, Đối ảnh thành tam nhân" (Nâng chén mời trăng sáng, Cộng với bóng nữa thành ba người).
[3] Chỉ cung trăng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Niệm nô kiều - Trung thu