18/01/2021 18:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Của mẹ

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/08/2019 15:48

 

Bà phơi áo quần
Ở đâu nhiều thế
Bé chỉ áo hồng
Reo to rằng: - Mẹ!
Nguồn: Nguyễn Lãm Thắng, Giấc mơ buổi sáng, NXB Văn học, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Của mẹ