09/08/2022 12:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em đến...em đến

Tác giả: Bùi Minh Quốc

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Die Autumn vào 05/03/2009 21:48

 

Cả vũ trụ hoá thành hơi thở
cả vũ trụ say bừng men lửa
từ em
ôm trùm anh
rạo rực
nỗi yêu rền

em đến...em đến
Anh ngập đắm
nguồn suối nhuyền
em đến
giấc mơ liền
ngập đắm
miên...
miên...
Nguồn: "Kiến thức ngày nay" số 58 ngày 15/4/1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Minh Quốc » Em đến...em đến