07/03/2021 10:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam Hoang ca
南荒歌

Tác giả: Đồ Dao Sắt - 屠瑤瑟

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/01/2018 22:09

 

Nguyên tác

南荒古炎徼,
十月無霜飛。
停梭悲遠道,
不用寄寒衣。

Phiên âm

Nam Hoang cổ Viêm[1] kiếu,
Thập nguyệt vô sương phi.
Đình toa bi viễn đạo,
Bất dụng ký hàn y.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nam Hoang ngoài biên Viêm cũ,
Tháng mười không thấy sương sa.
Dừng tuần, đường dài khổ quá,
Áo ấm chẳng phải gửi ra.
[1] Tức Viêm Đế, thủ lĩnh bộ tộc Khương, xưa chiếm vùng đất nằm giữa Hoàng Hà và Dương Tử, đánh nhau với Hoàng Đế nhưng thất bại, sau kết hợp với Hoàng Đế đánh Xi Vưu của miền nam. Viêm Đế có thuyết gọi là Thần Nông. Phía nam sông Dương Tử là đất của Bách Việt mà tộc Hán gọi là Nam Hoang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đồ Dao Sắt » Nam Hoang ca