12/06/2024 23:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dặn con đi sơ tán

Tác giả: Tế Hanh - Trần Tế Hanh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Chính Mi vào 04/08/2017 02:50

 

Nhà ta có năm người
Ba nơi tạm phân tán
Má đi với em trai
Ba đi ra mặt trận
Hai con về một nơi
Ở cùng với các bạn
Đi đâu đi có đôi
Nhớ rằng em lên tám
Mà con đã lên mười
Mùa nghỉ hè sắp đến
Mùa nhãn sắp sai rồi
Tháng sáu đêm trăng sáng
Hương cây bay đầy trời

Có ba chiếc ba lô
Để phần ba, chiếc nhỏ
Hai con dùng chiếc vừa
Chiếc lớn dành cho má
Tạm chia ba chăn màn
Tạm chia ba bát đũa
Thuốc đau bụng đau đầu
Mỗi thứ chia ba lọ

Và hãy nhớ con ơi
Ta chia nhau nhiệm vụ
Má công tác hậu phương
Cùng chị em phụ nữ
Ba đi ra chiến trường
Đem câu thơ phục vụ
Hai con gắng học hành
Là yêu ba má đó

Trăng đã đứng ngang trời
Thôi hai con đi ngủ
Sáu giờ đúng ngày mai
Các bạn sẽ đến rủ
Xa nhau ta vẫn gần
Bổn phận cùng lo đủ
Ngày giặc Mỹ cút đi
Là ngày ta đoàn tụ
20-6-1965

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tế Hanh » Dặn con đi sơ tán