23/10/2021 20:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khánh thọ giai yến quy giản chư liêu hữu
慶壽佳宴歸簡諸僚友

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2011 05:09

 

Nguyên tác

華國文章總是賢,
嗟余獨愧玉堂仙。
君王不為疏慵甚,
獨賜年年慶壽錢。

Phiên âm

Hoa quốc văn chương tổng thị hiền,
Ta dư độc quý ngọc đường[1] tiên.
Quân vương bất vị sơ dung thậm,
Độc tứ niên niên khánh thọ tiền.

Dịch nghĩa

Văn chương làm đẹp đất nước, thảy là bậc hiền
Thương ta riêng những hổ thẹn mình là vị tiên nhà ngọc
Quân vương chẳng hiềm về lười nhác sơ suất quá
Cho nên hằng năm riêng cứ ban cho khoản tiền mừng thọ

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Văn chương đẹp nước ấy cao hiền
Nhà ngọc ta nào xứng vị tiên
Quân thượng chẳng hiềm lười nhác quá
Hằng năm chúc thọ cứ ban tiền
Nguồn: Sái Thuận - nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1978
[1] Nhà ngọc. Từ thời Tống "ngọc đường" dùng để chỉ dinh thự của toà Hàn lâm. Nghĩa rộng chỉ sự vinh hiển cao quý. Ở đây tác giả nói mình đã là quan trong Viện Hàn lâm từ trước cho đến lúc này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Khánh thọ giai yến quy giản chư liêu hữu