23/10/2021 21:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khóc Tổng Cóc

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2005 13:46

 

Hỡi chàng ôi hỡi chàng ôi,
Thiếp bén duyên chàng có thế thôi.
Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé,
Nghìn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi[1].
(Theo bản khắc 1921)

Khảo dị:

- Bản Quốc văn tùng ký
Khóc chàng Tổng Cóc

Chàng ơi ới hỡi hỡi chàng ôi,
Lửa hương mới bén nửa năm trời.
Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé,
Nghìn vàng khôn chuộc giống bôi vôi.
- Bản Xuân Hương thi sao
Khấp phu quân danh Cai Cóc

Chàng ôi chàng hỡi hỡi chàng ôi,
Thiếp bén duyên chàng có thế thôi.
Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé,
Nghìn vàng khôn chuộc giống bôi vôi.
- Bản Tạp thảo tập
Khấp Cai Cóc

Chàng ôi chàng hỡi hỡi chàng ôi,
Thiếp bén duyên chàng có thế thôi.
Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé,
Nghìn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi.
- Bản Xuân Hương thi vịnh
Khấp phu Cai tổng Cóc

Chàng Cóc ôi chàng Cóc ôi,
Thiếp bén duyên chàng có thế thôi.
Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé,
Nghìn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi.
Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008
[1] Theo truyện cổ tích dân gian, Ngọc Hoàng mở khoa thi, các loài cá đua nhau đến. Cóc cũng đến nhưng vì không có vây, không có đuôi như loài cá nên quan chánh chủ khảo không cho dự thi. Cóc cãi rằng vốn trước cũng có đuôi (lúc còn là nòng nọc) nhưng sau rụng mất. Quan chánh chủ khảo nổi giận, cho là cóc cãi bướng, bèn sai lính nọc ra đánh bẹt đầu, bôi vôi vào rồi đuổi về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Khóc Tổng Cóc