25/01/2020 21:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôm nay gặp buổi êm trời

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2017 10:33

 

Hôm nay gặp buổi êm trời,
Má đào lại được sánh người trượng phu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hôm nay gặp buổi êm trời