29/05/2023 18:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm ngộ kỳ 19
感遇其十九

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 17:00

 

Nguyên tác

聖人不利己,
憂濟在元元。
黃屋非堯意,
瑤臺安可論?
吾聞西方化,
清淨道彌敦。
奈何窮金玉,
雕刻以為尊?
雲構山林盡,
瑤圖珠翠煩。
鬼功尚未可,
人力安能存?
夸愚適增累,
矜智道逾昏。

Phiên âm

Thánh nhân bất lợi kỷ,
Ưu tế tại nguyên nguyên.
Hoàng ốc phi nghiêu ý,
Dao đài an khả luận ?
Ngô văn tây phương hoá,
Thanh tịnh đạo my đôn.
Nại hà cùng kim ngọc,
Điêu khắc dĩ vi tôn ?
Vân cấu sơn lâm tận,
Dao đồ châu thuý phiền.
Quỷ công thượng vị khả,
Nhân lực an năng tồn ?
Khoa ngu thích tăng luy,
Căng trí đạo dũ hôn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Cảm ngộ kỳ 19