21/05/2022 04:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giàn mơ

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 15/06/2005 21:44

 

Qua bờ ngô xanh
Sương thu tỏa mờ
Nhà em mái tranh
Trắng giàn dây mơ

Bây giờ hoa cũ
Rụng hoài trong mơ

Môi em còn nụ
Tươi hồng trong thơ!
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Giàn mơ