10/08/2022 05:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc can 3
竹竿 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2005 11:11

 

Nguyên tác

淇水在右,
泉源在左。
巧笑之瑳,
佩玉之儺。

Phiên âm

Kỳ thuỷ tại hữu,
Tuyền Nguyên tại tả.
Xảo tiếu chi thả,
Bội ngọc chi nả.

Dịch nghĩa

Sông Kỳ ở về phía tay mặt
Sông Tuyền Nguyên phía tay trái
(Giận mình không được) cười có duyên lộ răng trắng ở chốn ấy.
Và đeo ngọc khoan thai dạo chơi ở nơi ấy.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Sông Kỳ phía hữu của ta,
Tuyền Nguyên bên tả chảy xa một dòng.
Cười duyên răng lộ trắng trong.
Ngọc đeo đủng đỉnh dạo vùng quê xưa.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thả: sắc trắng tinh, cười mà thấy răng trắng xoá, như nói xản nhiên giai tiếu (đều cười thấy hàm răng trắng trắng xoá).
nả: đi đứng có có chừng mực pháp độ.

Tiếp theo chương trên, nói hai con sông ở nước Vệ mà hận mình không được cười nói dạo đùa ở trong vùng ấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Trúc can 3