13/06/2024 23:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Biển lay động, hết sóng dồi lại sóng...”
“Колышется море; волна за волной...”

Tác giả: Aleksey Tolstoy - Алексей Толстой

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 15/12/2012 09:06

 

Nguyên tác

Колышется море; волна за волной
Бегут и шумят торопливо...
О друг ты мой бедный, боюся, со мной
Не быть тебе долго счастливой:

Во мне и надежд и отчаяний рой,
Кочующей мысли прибой и отбой,
Приливы любви и отливы.

Bản dịch của Thái Bá Tân

Biển lay động, hết sóng dồi lại sóng,
Suốt ngày đêm không ngừng nghỉ bao giờ.
Ôi em yêu của anh, anh chỉ sợ,
Em sẽ buồn, bất hạnh với nhà thơ.    

Vì trong anh, trong đầu anh một lúc
Bao ước mơ, bao thất vọng - rất nhiều
Những ý nghĩ bất kham như ngọn sóng.
Cũng thất thường các cảm xúc tình yêu.
1856

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksey Tolstoy » “Biển lay động, hết sóng dồi lại sóng...”