21/05/2022 05:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Và nếu một ngày chàng trở lại”
“Et s'il revenait un jour”

Tác giả: Maurice Maeterlinck

Nước: Bỉ
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 04/08/2007 10:40

 

Nguyên tác

Et s'il revenait un jour,
Que faut-il lui dire ?
-- Dites- lui qu'on l'attendit
Jusqu'à en mourir !...

Et s'il m'interroge encore
Sans me reconnaître ?
-- Parlez-lui comme une soeur
Il souffre peut-être...

Et s'il demande où vous êtes,
Que faut-il lui répondre ?
-- Donnez-lui mon anneau d'or
Sans rien lui répondre...

Et s'il veut savoir pourquoi
La salle est déserte ?
--Montrez-lui la lampe éteinte,
Et la porte ouverte...

Et s'il m'interroge alors
Sur la dernière heure ?
-- Dites-lui que j'ai souri
De peur qu'il ne pleure...

Dịch nghĩa

Và nếu một ngày chàng trở lại
Phải nói với chàng làm sao?
- Hãy nói với chàng chị chờ đợi chàng
Cho đến chết!...

Và nếu chàng hồ nghi hỏi nữa
Không nhận ra em?
- Hãy nói với chàng xem như một người em gái
Có lẽ chàng sẽ chấp nhận...

Và nếu chàng có yêu cầu biết chị ở đâu,
Phải trả lời làm sao?
- Hãy đưa cho chàng chiếc nhẫn vàng của chị
Mà không trả lời gì thêm...

Và nếu chàng muốn biết tại sao
Phòng vắng vẻ đìu hiu?
- Hãy chỉ chàng ngọn đèn lụn tắt,
Và cánh cửa mở...

Và lúc ấy nếu chàng hỏi nữa
Vào giờ phút cuối chị ra đi?
- Hãy nói với chàng chị đã mỉm cười
Bởi sợ chàng rơi nước mắt.

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Nếu một ngày người ấy quay trở lại
Thì em biết nói gì với người ta?
- Hãy nói rằng chị đã chờ mòn mỏi
Đến một hôm, đã kiệt sức trông chờ…

Thế nếu như người ấy không nhận ra
Nếu như em bị người ta gặng hỏi?
- Em cứ lựa lời nói với người ta
Có thể người ta cũng đau buồn đấy…

Nếu người hỏi biết tìm chị nơi đâu
Thì biết nói sao cho người yên dạ?
- Chiếc nhẫn vàng của chị em hãy trao
Cho người ấy, đừng nói thêm gì cả…

Nhưng nếu như người ta hỏi em rằng
Sao không có lửa, sao nhà vắng vậy?
- Em hãy chỉ vào cánh cửa mở toang
Và ngọn đèn đã tắt cho người ấy…

Thế nếu như người ấy hỏi em rằng
Chị có buồn, chị có từng than thở
- Em hãy nói rằng chị đã cười lên
Để người ta vì chị mà đau khổ…
1897

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Maurice Maeterlinck » “Và nếu một ngày chàng trở lại”