14/08/2022 06:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộ môn 2
墓門 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 13:43

 

Nguyên tác

墓門有梅,
有鸮萃止。
夫也不良,
歌以訊之。
訊、予不顧,
顛倒思予。

Phiên âm

Mộ môn hữu mai,
Hữu hiêu tuỵ chi.
Phu dã bất lương,
Ca dĩ tuý (tấn) chi,
Tấn dư bất củ (cố).
Điên đảo tư dữ (dư).

Dịch nghĩa

Cửa mộ có cây mai,
Có con vọ đậu lên,
kẻ ấy không lương thiện,
Thì ta ca lên mà báo cho biết.
Tá báo cho biết mà không chịu nghĩ đến ta,
Đến khi khốn đốn mới chịu nghĩ đến ta (thì làm sao kịp đặng).

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cửa mồ mai đã mọc lên,
Có con chim vọ đậu trên đấy rồi.
Kẻ không lương thiện đương thời,
Hát ca với bấy nhiêu lời cáo tri.
Cáo mà chẳng đoái tưởng chi,
Đảo điên nhớ đến ta thì kịp sao ?
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

xi hiêu: con cú vọ, loài chim kêu tiếng rất xấu xa, dễ ghét.
tuỵ: tụ tập lại.
tấn: báo cho biết.
điên đảo: dáng khấp khểnh, khốn đốn.

Hoặc nói rằng chữ dư trong tấn dư ngờ là y như chữ nhi (trong tri nhi bất dĩ) ở chương trước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Mộ môn 2