16/10/2021 20:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thục trung xuân nhật
蜀中春日

Tác giả: Trịnh Cốc - 鄭谷

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 13/02/2014 22:24

 

Nguyên tác

海棠風外獨沾巾,
襟袖無端惹蜀塵。
和暖又逢挑菜日,
寂寥未是探花人。
不嫌蟻酒沖愁肺,
卻憶漁蓑覆病身。
何事晚來微雨後,
錦江春學曲江春。

Phiên âm

Hải đường phong ngoại độc triêm cân
Khâm tụ vô đoan nhạ Thục trần
Hoà noãn hựu phùng khiêu thái nhật
Tịch liêu vị thị thám hoa nhân
Bất hiềm nghĩ tửu xung sầu phế
Khước ức ngư thoa phú bệnh thân
Hà sự vãn lai vi vũ hậu
Cẩm giang xuân học Khúc giang xuân

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Hải đường rã ngọn khắp đông lân
Xót nỗi áo khăn nhuộm sắc trần
Rau hái đã đành vui tết nhất
Hoa cài chưa thấy chững đai cân
Đang xơi rượu ngọt sầu xông trận
Nhớ đắp tơi chài ốm thiếu chăn
Phấp phới mưa chiều ngao ngán nhẽ
Hai xuân Cẩm, Khúc một tình xuân
Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Cốc » Thục trung xuân nhật