22/10/2021 08:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỉ ký Thôi bình sự điệt Tô ngũ biểu đệ, Vi đại thiếu phủ chư điệt
戲寄崔評事表侄、蘇五表弟、韋大少府諸侄

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/05/2015 22:20

 

Nguyên tác

隱豹深愁雨,
潛龍故起雲。
泥多仍徑曲,
心醉阻賢群。
忍待江山麗,
還披鮑謝文。
高樓憶疏豁,
秋興坐氛氳。

Phiên âm

Ẩn báo thâm sầu vũ,
Tiềm long cố khởi vân.
Nê đa nhưng kính khúc,
Tâm tuý trở hiền quần.
Nhẫn đãi giang sơn lệ,
Hoàn phi Bão, Tạ[1] văn.
Cao lâu ức sơ khoát,
Thu hứng toạ phân uân.

Dịch nghĩa

Con báo ẩn náu kia rất buồn vì mưa,
Con rồng ẩn đang chờ mây đề bay lên.
Lắm bùn lại thêm lối cong queo ngoắt ngoéo,
Lòng say ngăn cản bọn người hiền.
Cố chờ cho non sông đẹp đẽ,
Lúc đó hãy phô cái đẹp của văn Bão Chiếu và Tạ Diễu.
Nơi lầu cao nhớ lại những cái thông suốt,
Hứng về mùa thu ngồi thấy phấn khởi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Báo ẩn mưa buồn nhiều,
Rồng lặn chờ mây nổi.
Bùn lắm lối lại cong,
Lòng say ngăn kẻ giỏi.
Đất nước đẹp ráng chờ,
Văn Bão, Tạ sáng chói.
Lầu cao nhớ thời qua,
Hứng thu thấy hồ hởi.
(Năm 767)

[1] Bão Chiếu và Tạ Diễu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hỉ ký Thôi bình sự điệt Tô ngũ biểu đệ, Vi đại thiếu phủ chư điệt