31/03/2023 18:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thưởng cúc kỳ 07
賞菊其七

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 13:49

 

Nguyên tác

牢落關河客思忙,
黃梅雨後綠荷香。
故園秋色今何似,
此地寒花正傲霜。

Phiên âm

Lao lạc quan hà khách tứ mang,
Hoàng mai vũ hậu lục hà hương.
Cố viên thu sắc kim hà tự,
Thử địa hàn hoa chính ngạo sương.

Dịch nghĩa

Bồn chồn nay đây mai đó, lòng khách bộn rộn,
Sau mưa mai vàng đến hương sen xanh.
Vườn cũ vẻ thu giờ đây ra sao?
Nơi này hoa lạnh đang cợt với sương.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Lòng khách xốn xang lẻ dặm trường,
Mai vàng, sen biếc ngát đưa hương.
Vẻ thu vườn cũ nay sao nhỉ,
Hoa lạnh nơi này vẫn cợt sương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Thưởng cúc kỳ 07