18/01/2021 19:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thân gửi Tú Mỡ

Tác giả: Ngân Giang - Đỗ Thị Quế

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 13/10/2008 23:00

 

Cái nợ văn chương khéo ỡm ờ
Nợ gì mà lại nợ bằng thơ
Hội non sông có vui nhiều đấy
Chuyện áo cơm còn não lắm cơ
Múa bút ngỡ nên hàng vạn chữ
Chạy ăn chẳng biết đến bao giờ
“Tay tiên một vẩy”, đàn muôn điệu
Tiền hết, ai ngồi nắn phím tơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngân Giang » Thân gửi Tú Mỡ