20/01/2022 06:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê từ kỳ 8
閨詞其八

Tác giả: Lê Trinh - 黎貞

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/09/2021 20:59

 

Nguyên tác

聞君鞍馬踏秋回,
吹老西風尚未來。
夜雨孤燈羈客枕,
不知誰薦洗愁杯。

Phiên âm

Văn quân an mã đạp thu hồi,
Xuy lão[1] tây phong thượng vị lai.
Dạ vũ cô đăng ki khách chẩm,
Bất tri thuỳ tiến tẩy sầu bôi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nghe ngựa chàng đạp thu trở lại,
Theo gió tây thổi chẳng thấy đâu.
Nơi đất khách đêm mưa đèn lẻ,
Biết lấy ai dâng rượu giải sầu.
[1] Thổi làm cho già héo đi, muốn nói gió thu thổi làm cỏ cây úa héo rơi rụng, cảnh vật tiêu điều, mặt hồ nổi sóng (như những nếp nhăn trên mặt). Chữ này thường được thi nhân các đời Tống, Nguyên, Minh dùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Trinh » Khuê từ kỳ 8