24/07/2024 18:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chùm thơ vô đề

Tác giả: Tuệ Thiền

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bích La vào 20/06/2021 11:45

 

1.
Những năm những tháng... ngày xưa
Mà lòng cứ ngỡ như vừa hôm qua...
Chuông chiều in bóng quê nhà
Nỗi niềm vạn nẻo... vẫn là cố hương.

2.
Dù đời lắm nỗi đa đoan
Nhớ mùa Kiết Hạ, an nhàn cõi tâm...
Giữa lô xô sóng phù vân
Đáy lòng vẫn ánh trăng rằm tháng Tư.

3.
Lang thang từ thuở luân hồi
Sắc màu nhân thế... mãi rồi cũng bưa...
Chừ về lục bát ta xưa
Ấm tình dân dã nắng mưa quê nhà.

4.
Ngày mai ai có hỏi tôi
Thưa rằng tôi đã chết rồi, hôm qua...
Xin chào tạm biệt gần xa
Bình yên ở lại - thái hoà cõi tâm.

5.
Đuổi bắt muôn vạn sự đời
Tỉnh ra mới biết: cái “tôi”... tìm mình!...
Mến yêu cuộc sống tuỳ duyên
Bổn Lai Diện Mục toạ thiền cùng trăng.

6.
(Trưởng dưỡng Tự tánh Viên Giác: Sinh-mệnh-Tuệ-Giác-đại-thừa chú tâm vô niệm)

Tạm quên cỏ nội mây ngàn
Trở về cố quận trà đàm cố nhân
Cố nhân: diện mục Pháp thân
Cố hương: Pháp giới thanh xuân yên bình...
Về đây tỏ ngộ chính mình
Thêm duyên cứu khổ chúng sinh muôn trùng.

7.
(Thiền: tri giác vô niệm - lắng nghe - tâm đang là, cái đang là, trong trạng thái nhất thể)

Cõi lòng đâu phải riêng tư
Chung dòng nước mắt chảy từ nghìn xưa!...
Cái “tôi” giã biệt hơn thua
Sinh-mệnh-Tuệ-Giác-đại-thừa lắng nghe...
2021

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Thiền » Chùm thơ vô đề