07/03/2021 08:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Học thuyết
Doktrin

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 20/12/2017 20:29

 

Nguyên tác

Schlage die Trommel und fürchte dich nicht,
Und küsse die Marketenderin!
Das ist die ganze Wissenschaft,
Das ist der Bücher tiefster Sinn.

Trommle die Leute aus dem Schlaf,
Trommle Reveille mit Jugendkraft,
Marschiere trommelnd immer voran,
Das ist die ganze Wissenschaft.

Das ist die Hegelsche Philosophie,
Das ist der Bücher tiefster Sinn!
Ich hab sie begriffen, weil ich gescheit,
Und weil ich ein guter Tambour bin.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Khoa

Khua mạnh trống lên, đừng có âu lo
Cứ tự nhiên hôn hít ả giang hồ
Khoa học hoàn toàn là thế đấy
Ý nghĩa thâm sâu trong sách là như vậy

Khua thúc con người từ giấc mộng u mê
Mang sức thanh xuân mà khua cho thức dậy
Hãy vừa khua vừa đều bước chân đi
Khoa học hoàn toàn là thế đấy

Đó chính là triết học của Hê-ghen
Ý nghĩa thâm sâu trong sách là như vậy
Bởi thông minh khua trống giỏi cho nên
Ta đã hiểu được tinh thông hết thảy
Nguồn: Tuyển thơ Hainơ, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » Học thuyết