29/01/2023 10:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tòng tái thượng giai nội tử nam hoàn phú tặng kỳ 09
從塞上偕內子南還賦贈其九

Tác giả: Khuất Đại Quân - 屈大均

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/12/2020 21:19

 

Nguyên tác

邊姬一一口西曲,
相送臚朐河水旁。
箜篌彈盡不能別,
淚溼征夫鐵裲襠。

Phiên âm

Biên cơ nhất nhất khẩu tây khúc,
Tương tống Lư Cù[1] hà thuỷ bàng.
Không hầu đàn tận bất năng biệt,
Lệ thấp chinh phu thiết lưỡng đang[2].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gái biên chuyên hát bài Tây Vực,
Tiễn nhau bên cạnh sông Lư Cù.
Đàn hết không hầu khó chia cách,
Lệ đầy áo giáp của chinh phu.
[1] Tức sông Kherlen, một chi lưu chảy vào Hắc Long giang 黑龍江 trên thượng nguồn, còn có tên là Khắc Lỗ Luân hà 剋魯倫河.
[2] Áo hai mảnh thường làm bằng kim loại che ngực và lưng dành cho tướng sĩ đánh trận.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuất Đại Quân » Tòng tái thượng giai nội tử nam hoàn phú tặng kỳ 09