24/10/2021 08:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phù dung hồ phiếm chu
芙蓉湖泛舟 

Tác giả: Hồ Túc - 胡宿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 14/02/2014 22:16

 

Nguyên tác

小湖香艷戰芙蓉,
碧葉田田擁釣蓬。
嵐氣欲飛山隔岸,
秋光不定水搖空。
翩翻雪鳥爭投浦,
撥剌霜鱗對擲風。
正是滄浪濯纓日,
一竿多謝紫溪翁。

Phiên âm

Tiểu hồ hương diễm chiến phù dung
Bích diệp điền điền ủng điếu bồng
Lam khí dục phi sơn cách ngạn
Thu quang bất định thuỷ dao không
Phiên phiên tuyết điểu tranh đầu phố
Bát lạt sương lân đối trịch phong
Chính thị Thương lang trạc anh nhật
Nhất can đa tạ Tử Khê ông

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Đầy hồ hương sắc nhả phù dung
Lá biếc liên lu cọ ánh hồng
Mây vẩn muốn sang non cách bãi
Nước thu chưa thấy sóng rung không
Chim tranh vũng trước bay như chớp
Cá phất gió cao nhảy tựa rồng
Giải mũ ngày nay tôi giặt bụi
Cần câu suối Tía, tạ ơn ông
Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Túc » Phù dung hồ phiếm chu