24/05/2024 16:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký hữu
寄友

Tác giả: Ngô Thì Sĩ - 吳時仕

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/06/2019 11:14

 

Nguyên tác

宜京別後各天涯,
繾綣思君日幾回。
渭北有情千樹雪,
江南無路一枝梅。
屋梁月夜酒難醉,
玉版風時門自開。
纔喜君還君又去,
為君使我重 徘徊。

Phiên âm

Nghi kinh biệt hậu các thiên nhai,
Khiển quyển tư quân nhật kỷ hồi.
Vị Bắc hữu tình thiên thụ tuyết,
Giang Nam vô lộ nhất chi mai.
Ốc lương nguyệt dạ tửu nan tuý,
Ngọc bản phong thời môn tự khai.
Tài hỉ quân hoàn quân hựu khứ,
Vị quân sử ngã trọng bồi hồi.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Kinh kỳ từ buổi phải chia tay,
Quyến luyến ngày đêm dạ khó khuây.
Vị Bắc có tình ngàn cội tuyết,
Giang Nam không lối một cành mai.
Trăng soi song cửa rượu khôn uống,
Gió động trang thơ cửa chẳng cài.
Vừa mừng gặp gỡ đà ly biệt,
Vì anh lòng dạ xiết bồi hồi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Sĩ » Ký hữu