23/05/2024 21:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bình Định

Tác giả: Nguyễn Minh Quang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 28/07/2009 02:07

 

Quê hương Bình Định thật tuyệt vời
Văn võ thi ca đủ cuộc chơi
Sông núi biển khơi người hiền hậu
Mảnh đất anh hùng tự ngàn xưa!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Minh Quang » Bình Định