22/07/2024 14:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiền đường thị chúng
禪堂示衆

Tác giả: Jingak Hyesim - 진각혜심

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 17/06/2017 18:29

 

Nguyên tác

碧眼對靑山,
塵不容其間。
自然淸到骨,
何更覓泥洹。

Phiên âm

Bích nhãn đối thanh sơn,
Trần bất dung kỳ gian.
Tự nhiên thanh đáo cốt,
Hà cánh mịch nê hoàn.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Mắt biếc đối thanh san,
Không mảy may bụi trần.
Tự nhiên đến trong suốt,
Tìm chi cõi Niết Bàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jingak Hyesim » Thiền đường thị chúng