07/03/2021 08:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đức Thọ gạo trắng nước trong

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 23:00

 

Đức Thọ[1] gạo trắng nước trong,
Ai về Đức Thọ thong dong con người.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
[1] Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đức Thọ gạo trắng nước trong