28/01/2022 07:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu sở tư

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2018 14:35

 

Phiên âm

Uẩn tạ phương tâm tuyết lý mai,
Nại hàn hữu đãi vị khinh khai.
Đông quân nhất điểm nguyên dương khí,
Trân trọng nam chi tảo tống lai.

Dịch nghĩa

Mai trong tuyết, chứa đựng lòng thơm,
Chịu đựng rất có ý chờ đợi, không nở một cách dễ dãi.
Chúa xuân một chút khí nguyên dương,
Xin sớm trân trọng đưa đến cho cành nam.

Bản dịch của Hoài Anh

Chứa lòng thơm, mặc tuyết sa,
Mai chờ, chẳng chịu nở ra dễ dàng.
Chúa xuân, chút khí nguyên dương,
Cành nam xin hãy sớm mang tới cùng.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Hữu sở tư