07/12/2022 06:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hổ Cứ sơn

Tác giả: Nguyễn Bảo - 阮保

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2020 10:18

 

Phiên âm

Sơn đầu xí lập phụ sơn côn (căn)
Thiên cổ kiều quan hám nhược tôn
Dao hộ thiên hôn phù Bắc cực
Hùng thâm doanh hải tĩnh Nam khôn
Báo nham yên mính nhân tam tiếu
Viên tý cung cao nguyệt nhất ngôn (ngân)
Xuyên sản châu hồi lê hoắc[1] thái
Vĩnh tì nhân chính huệ nguôn nguôn (nguyên)

Bản dịch của Trần Bá Chí

Đầu nọ đuôi kia núi gác núi
Cúi làm cửa ải hiểm từ xưa
Hộ trì Bắc cực trời dăng khoá
Bảo vệ Nam biên biển lặng lờ
Hang Báo người cười trong khói đậm
Cung cao vượn với ngấn trăng mờ
Châu về sông cũ thơm lê hoắc
Dạt dào nguồn ân vững đức cơ
Núi Hổ Cứ nằm ở phía nam huyện Thiên Bản (nay là Vụ Bản, tỉnh Nam Định).

Nguồn: Bùi Duy Tân, Nguyễn Bảo - Nhà thơ, danh nhân văn hoá, NXB Văn hoá thông tin, 1991
[1] Chỉ dân nghèo hoặc thứ rau dân nghèo hay ăn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bảo » Hổ Cứ sơn