02/07/2022 23:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây lâu
西樓

Tác giả: Tăng Củng - 曾鞏

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 10/10/2013 06:46

 

Nguyên tác

海浪如雲去復回,
北風吹起數聲雷。
朱樓四面鉤疏箔,
臥看千山帶雨來。

Phiên âm

Hải lãng như vân khứ phục hồi,
Bắc phong xuy khởi sổ thanh lôi.
Chu lâu tứ diện câu sơ bạc,
Ngoạ khán thiên sơn đới vũ lai.

Dịch nghĩa

Sóng biển như mây đi lại về,
Gió bấc thổi nghe ran mấy tiếng sấm.
Lầu son cuốn cả rèm thưa bốn mặt,
Nằm nhìn mưa kéo từ nghìn núi về.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Sóng biển như mây đến lại đi,
Theo chiều nổi bấc sấm ran nghe.
Lầu son bốn mặt rèm thưa cuốn,
Nằm ngắm nghìn non nước đổ về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tăng Củng » Tây lâu