08/12/2021 21:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tối ái Gia Nguyên
最愛家元

Tác giả: Trần Ngọc Dư - 陳玉璵

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2016 11:43

 

Nguyên tác

臨危裏險不辭難,
幸有粱謀萬更全。
最愛家元能報捷,
軍民喜氣溢江山。

Phiên âm

Lâm nguy lý hiểm bất từ nan,
Hạnh hữu lương mưu vạn cánh toàn.
Tối ái Gia Nguyên năng báo tiệp,
Quân dân hỷ khí dật giang san.

Dịch nghĩa

Gặp lúc nguy hiểm không ngại khó
Nhờ có mưu hay mà chu toàn công việc
Rất mừng là có tin thắng trận ở Gia Nguyên
Nỗi vui quân dân đầy non sông

Bản dịch của Vũ Đình Ngạn

Gặp cơn nguy hiểm dạ không nàn,
Nhờ có mưu hay được vẹn toàn.
Trận thắng Gia Nguyên vui biết mấy,
Quân dân khí mạnh khắp giang san.
Nguồn: An Phong thi văn tập, Trần Ngọc Dư, Sở Văn hoá thông tin và thể thao Thái Bình, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ngọc Dư » Tối ái Gia Nguyên